Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Hình ảnh cửa Đông thành Bình Định

sẵn PR cho quê hương luôn, vài hình ảnh về cửa Đông Thành Bình Định mới xây, giá 5 tỉ !!! Sưu tầm trên net

Nhìn thị trấn BĐ từ trên cửa Đông
124-0026_resize

Cửa ĐÔng ban ngày50193-7

Cửa ĐÔng nhìn chính diện

images10530_cuudonhthanhbdbdbdd361

Đây mới là điểm nhấn nè: Ban đêmimages60874_cuadongBD

Ngày xưa xa lắm

cuadongBD289

Advertisements

Tháng Tám 10, 2009 - Posted by | Multimedia, Quê hương, Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: